Share This @
Share on Myspace Print
 
   
Close
       
To :
From :
Subject :
Message :
   
   
 
 
Maktsyk eller Redd?  
 
 

Ukraina Asle Toje Forsvarsanalytiker Jon Berg (11. februar) forsøker å ta meg i skole fordi jeg har advart mot å sende vestlige våpen til Ukraina, grunnet at dette trolig vil øke konfliktens omfang.

Det er hyggelig å få sjansen for å vise fram statsvitenskapen bak min analyse. Robert Jervis skrev i 1976 boka «Oppfatninger og misoppfatninger i internasjonal politikk», om situasjoner som denne. Her påpeker statsviteren at stater som utfører hva som oppleves som truende handlinger gjør så ut av to svært forskjellige grunner. 

I enkelte tilfeller kommer aggressiv oppførsel ikke som en respons på en opplevd trussel, men som et resultat av maktsyke ledere eller ideologiske motiver. Et klassisk eksempel er Napoleon Bonaparte. I slike tilfeller vil forsøk på forhandlinger og kompromiss ikke fungere. 

Her er avskrekkende oppførsel det eneste virksomme alternativ. Egen militær styrke, tydelige «røde linjer» og en vilje til å følge opp truslene er eneste utvei når man møter en ugjenkallelig revisjonistisk stormakt. Jon Berg og haukene i USA mener Putins Russland faller i denne kategorien. 

Den andre hovedkategorien er aggressiv oppførsel som er motivert av frykt eller usikkerhet. I slike tilfeller vil trusler og hardhet kunne bidra til å bekrefte denne frykten, og skape en korresponderende følelse av at ethvert tegn på svakhet vil bli utnyttet. 

Faren ved dette scenarioet er en tiltagende spiral preget av økende fiendtlighet. I situasjoner hvor aggresjon bunner i reell frykt og usikkerhet er den beste løsningen avspenning gjennom imøtekommelse. 

Så: Hvordan skal vi lese Putins Russland? Der enkelte (Merkel og Hollande) ser et avfolket, skakkjørt og fundamentalt usikkert rike som klamrer seg til fordums storhet, ser haukene i Washington en aggressiv, oppadstigende ideologisk konkurrent. 

Jeg unngikk i min kronikk å ta stilling til dette spørsmålet, og påpekte at det, uansett om Putin genuint frykter Nato eller om konflikten er en orkesterprøve for noe større, er idiotisk å begi oss ut på en eskaleringsspiral som vi hverken har militær slagkraft eller politisk vilje til å være med på. 

asle.toje@vr-crisis.com 

Det er uansett idiotisk å begi oss ut på en eskaleringsspiral.

© Klassekampen

 
 
  KLASSEKAMPEN 1 13.02.2015