Share This @
Share on Myspace Print
 
   
Close
       
To :
From :
Subject :
Message :
   
   
 
 
«Gruppetenkning om Fredsnasjonen»  
 
 

Bjørn Klouman Bekken kommer med en rekke betimelige innspill i sin kronikk om Norge som fredsnasjon. Jeg må allikevel si meg uenig i hans oppfordring til kompromiss. Grunnen er at han rusler forbi det viktigste poenget. Debatten om Norge som «Selveste Fredsnasjonen» handler ikke primært om prosentandelen av initiativ som lykkes -- det er en «glasset er halvfullt eller halvtomt» debatt. Det handler om hvorvidt det er klokt for Norge å gjøre fredsarbeid og bistand til bærebjelkene i landets utenrikspolitikk. Her er meningene delte. Idealistene mener engasjementspolitikken skal forsettes. Realistene mener vi bør rette fokus tilbake mot nasjonale interesser. Norsk utenrikspolitikk har lenge vært preget av «Groupthink» hvor de involverte partene har forsøkt å minimere konflikt og bygge konsensus uten å kritisk analysere, teste eller evaluere sine ideer. Resultatet har vært en utenrikspolitikk som synes stadig mer ute av takt med verden utenfor. Vi er nå inne i en høyst nødvendig prosess hvor vi tester refleksene i norsk utenrikspolitikk. Det er viktig at vi tar denne debatten og motstår fristelsen til å søke tilflukt i slapp konsensustenkning. Når en skal velge mellom to stier hjelper det lite å vasse inn i buskaset midt imellom.

 
 
  Aftenposten 29.08.08