'Problemet Macron' | Bergens Tidende 27. apr 2017
  'Fear and Loathing of Donald Trump' | The American Interest March 27, 2017
  'Det ustyrlige Europa' | Bergens Tidende 20. mars
  'Fryktens union' | Dagens Næringsliv 4. mars
  'Dissens Brochmann 2' | 01 februar 2017
  'Å redde liberalismen fra liberalerne' | Dagens Næringsliv 22. feb
  'Afskaffelsen af den frie vilje' | Weekendavisen UGE 07 2017
  'Trump er ingen Hitler' | Klassekampen 11. feb
  'Reaksjonen er her' | Dagens Næringsliv 25. jan 2017
  'Den skandinaviske ruin' | Weekendavisen30 Dec 2016
  'A Sad Metaphor' | The American Interest 21 Dec 201
  'Nasjonalistene kommer' | Dagens Næringsliv 21. des 2016
  'En hardt prøvet kansler leter etter ord.' | Morgenbladet 21. desember 2016
  'Den store traktefesten' | Morgenbladet 25. nov 2016
  'Amerika og vi under Trump' | Dagens Næringsliv 21. nov.
  'Rett mann vant, og for en katastrofe det vil bli' | Morgenbladet 11. nov
  'Sikkerhet er ikke gratis' | Bergens Tidende 11. nov
  'Konservativ revolusjon' | Dagens Næringsliv 19. ok
  'Løgnpresse i en post-fakta verden' | Bergens Tidende - 7. okt, 2016