'Idealist eller realist?' | ftenposten Morgen - 17.01.2008
  '«Bill mrk: fisk søker sykkel»' | Aftenposten Morgen - 14.10.2008
  'Mugabes rike onkel ' | Aftenposten Morgen - 14.04.2009
  'Bedreviterne' | Aftenposten Morgen - 26.07.2009
  'Krenkelsestyranniet' | AFTENPOSTEN 20.01.2014 Side 5-6
  'Forsvaret blir årelatet ' | Aftenposten Morgen - 07.06.2011 - Side: 4
  'På sporet av Trygve Lie' | Adresseavisen 23.08.2006
  'Konventet og Kontroll på Kontinentet' | Adresseavisa 09.08-2004
  'Norsk utenrikspolitikk: En kritikk ' | Nytt Norsk Tidsskrift 1/2-2010: 207-215
  'Ja til atomvåpen?' | DAGBLADET 17.04.2008
  'Norsk utenrikspolitikk: En kritikk ' | Nytt Norsk Tidsskrift 1/2-2010: 207-215
  'Frikvarteret er over' | Dagens Næringsliv, tirsdag 03 januar.
  'Feil om Thatcher' | Aftenposten, 16 desember, 2011
  '«Erklær seier og dra hjem»' | Dagens Næringsliv 15 desember, 2011
  'Faryab Blues' | Dagens Næringsliv 8 desember, 2011.
  'Europa re-nasjonaliseres' | Verdens Gang, søndag 6. november, 2011
  'Svar til Støre' | Dagens Næringsliv 5 november 2011
  'Fra idealisme til realpolitikk' | Dagens Næringsliv: 28.10.2011
  'Europe Losing Ground' | Atlantic Community blog: 21. September, 2011